Tinna Winther Olesen

Tinna Winther Olesen


Tinna er autoriseret psykolog (cand.psych) og har været tilknyttet PsykologCentret siden 2013.


Tinna var en af de drivende kræfter i opstarten af Ungerådgivningen i Skive, som hun i dag er daglig leder for. 


Tinna har arbejdet intensivt med mestringsforståelse både i terapeutisk sammenhæng, supervision samt i kursussammenhæng. 

Tinna arbejder både med børn, unge og voksne og har stor erfaring i anvendelsen af KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)


Tinna er desuden medforfatter til bogen "KRAP -ungerådgivning" som er udkommet på forlaget Dafolo (2018).

Tinna Winther Olesen

Aktuelle kurser:

Styrk din mestring og mestringsstrategier


Et kursus om mestring og mestringsstrategier med afsæt i Kognitiv, 

Ressourceorienteret og Anerkendende Praksis (KRAP)


Kan du til tider undre dig over hvordan du reagerer eller handler i bestemte situationer?  Og vil du gerne forstå både andres og egne reaktioner i udfordrende situationer, så er dette kursus noget for dig.


Mestring omfatter de strategier og forholdemåder vi, som mennesker bruger for at udholde/klare eller håndtere nye, svære, udfordrende eller truende situationer, som opleves at overstige ens formåen. 


Når vi som mennesker udsættes for udfordringer af forskellig art, som synes at overstige vores kapacitet, så skal vi jo finde en måde at håndtere situationen på. Til dette har vi brug for vores mestringsstrategier.  At anvende en mestringsstrategi vil sige, at personen gør det han/hun nu kan, i den givne situation personen er i, og med de midler og kompetencer personen har til rådighed. 


At mestre sit liv og de situationer vi befinder os i kræver kompetencer som måske skal udbygges og eller ændres gennem kompetenceudvikling. Anerkendende udviklingstænkning mod mestring af eget liv kan erstatte fastholdelse og vedligehold af mønstre.  


Det giver resultater at tage udgangspunkt i det, der virker. Denne erkendelse, er udgangspunktet for KRAP. KRAP er et velafprøvet system, som udspringer af mange års praksiserfaring. KRAP er både en måde at tænke på og en værktøjskasse med forståelser og metoder der sikrer, at vi kan bevæge os derhen, hvor det er meningsfuld for os at være. 


Hvorfor gør vi ikke altid det der er bedst for os? Tanker og menneskelige grundvilkår kan ofte stå i vejen for en hensigtsmæssig udvikling, og når det bliver svært –  kan vi komme til at tage vores mestringsstrategier i anvendelse også selv om det ikke altid er det mest hensigtsmæssige - altså på den lange bane eller set udefra. Men vi gør vores bedste og når det ikke er tilstrækkeligt, skal vi udvikle nye veje og nye indsigter. KRAP indeholder forståelsesmodeller og værktøjer til at fremme den positive udvikling


Kurset vil foregå i en vekselvirkning mellem teori, erfaringsudveksling og små praksisøvelser.Dag 1:


 • Hvad er Mestring og mestringsstrategier?


 • Hvordan udvikles vores mestringsstrategier?


 • Koblingen mellem tanker og mestring 


 • Tankens styrende kraft ift. mestring


 • Overbelastning og mestring


 • Andres mestringsstrategierDag 2:


 • KRAP og mestringstanken


 • Hvordan forstår vi menneskelige grundvilkår og menneskelig udvikling


 • Forståelse af Mestring og mestringsstrategier og arbejdet med det i dagligdagen


 • Mestringsafdækning og mestringsanalyse


 • At udvikle nye færdigheder frem for aflæring af problematiske strategier

København

Kursussted

Vartov
Farvergade 27

1463 København K


Tidspunkt

Onsdag d. 18. september 2019

Torsdag d. 19. september 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30


Aalborg

Kursussted

Trekanten Bibliotek og kulturhus
Sebbersundvej 2A

9220 Aalborg


Tidspunkt

Mandag d. 11. november 2019 og

Tirsdag d. 12. november 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30


Pris og tilmelding

Kursusleder 

Knud Birk Pedersen


Sidste tilmelding

Mandag d. 12. august 2019


Pris

Kr. 4.800,-


KRAP 


Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik, er et velafprøvet praksis koncept, som indeholder det bedste af det, der virker... 


Tilgangen tager udgangspunkt i anerkendelse og ressourcefokus ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægtning af det positive – det som virker. 


Bøgerne om KRAP er udgivet på Dafolo. Du kan læse mere om KRAP på www.krap.com

Find Os


Udviklingsseminarer

Bispensgade 7, 9000 Aalborg

Email: udviklingsseminarer@sindskole.dk

Telefon: 98 13 80 66 - 51 24 37 25

Copyright © All Rights Reserved