Nina Lildal-Schrøder

Nina Lildal-SchrøderPsykolog. Nina er 41 år og blev uddannet som psykolog fra Århus Universitet i 2007 og er autoriseret af Psykolognævnet. Specialist i psykopatologi.


Hun har gennem de sidste 11 år arbejdet med forskellige former for sexologi, med sårbare og socialt udsatte mennesker og i psykiatrien.

Nina Lildal-Schrøder

Aktuelle kurser:

Seksuelle grænseoverskridelser

og krænkelserMålgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere på social- og sundhedsområdet samt psykiatrien og det socialpædagogiske område.


Formål

Formålet med kurset er at give viden om både mennesker med en seksuelt grænseoverskridende eller krænkende adfærd og ofrene som de vælger, samt at styrke kompetencen til at arbejde professionelt, når man bliver opmærksom på at der er foregået et overgreb.


Indhold

Mellem 3 og 7% af børn bliver udsat for et seksuelt overgreb inden det fyldte 15. år. Blandt de 16 - 24-årige er tallet oppe på knap 10%. Området for seksuelle krænkelser er præget af et stort mørketal, og vi må gå ud fra, at det reelle tal er noget højere. I de seneste år er der endvidere kommet mere fokus på, at også mennesker med funktionsnedsættelser udsættes for seksuelle overgreb, enten under indlæggelse, i deres dagtilbud eller på bosteder.


Dette kursus vil tage udgangspunkt i hvordan man forholder sig professionelt, når man møder seksuelle krænkelser.


Vi vil indledningsvist fokusere på hvornår noget er en krænkelse og på hvorfor det nogle gange kan være svært at skelne. Vi vil arbejde med forskellige typer af voksne krænkere, både med og uden funktionsnedsættelser, hvad der kendetegner dem og hvem deres ofre oftest er. Vi vil se på risikofaktorer og I vil blive introduceret for risikovurderinger der kan bruges i dagligdagen på jeres arbejdsplads.


Herefter vil vi rette fokus mod ofrene. I vil lære at genkende både nonverbale, fysiske og psykiske tegn på seksuelle overgreb. Vi kigger på hvad I skal gøre, hvis der sker et overgreb, de forskellige medarbejders rolle og hvilken rolle de forskellige offentlige instanser har. Endelig vil vi arbejde med forskellige metoder til at forebygge overgreb.

København

Kursussted

Vartov
Farvergade 27

1463 København K


Tidspunkt

Onsdag d. 9. oktober 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30


Aalborg

Kursussted

Trekanten Bibliotek og kulturhus
Sebbersundvej 2A

9220 Aalborg


Tidspunkt

Mandag d. 7. marts 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30


Pris og tilmelding

Kursusleder 

Knud Birk Pedersen


Sidste tilmelding

Mandag d. 2. september 2019


Pris

Kr. 1.500,-


Når seksualitet er en del af omsorgsarbejdet

I samarbejde med Eirik Tollefsen, Knud Birk Pedersen og Else Olesen


Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere inden for det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område, som arbejder med mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, med handicap, demens eller kronisk sygdom.


Formål

Formålet med kurset ”Når seksualitet er en del af omsorgsarbejdet” er at give viden og indsigt i forhold til at løse de opgaver, som mennesker med funktionsnedsættelse oplever omkring seksualitet. Deltagerne vil desuden blive klædt på til at vejlede og støtte pårørende og kolleger.


Socialministeriet har udgivet vejledningen ”Seksualitet – uanset handicap”. Målgruppen for vejledningen er alle, der af psykiske, fysiske, intellektuelle eller sociale årsager ikke selvstændigt evner at opleve og realisere sin egen seksualitet – det kan f.eks. være mennesker med demens, sindslidelse, fysisk handicap, hjerneskadede, udviklingshæmmede m.fl. Vejledningen fastslår, at omsorgsmedarbejdere har pligt til at vejlede og støtte den enkelte bruger i forhold til seksualitet – eller kunne henvise vedkommende til en anden person, der kan.


Omsorgsarbejde er i høj grad baseret på at dække en persons basale behov. Ser man bort fra hjertets evne til at slå – betragtes det at spise, sove, trække vejret, social tryghed og dyrke sex som basale menneskelige behov. Vi tager ansvaret for at mennesker med funktionsnedsættelse får dækket deres behov for mad, søvn, social tryghed, personlig pleje m.m., men desværre er det ikke kutyme at hjælpe en person til dækning af seksuelle behov.


At snakke om seksualitet kan være tabubelagt, og for omsorgsmedarbejdere og pårørende kan det være vanskeligt at vejlede og støtte en anden person i forhold hertil. 


Ligeledes er det ikke altid, at en person med nedsat funktionsevne har lyst til at få støtte og hjælp til sin seksualitet af det omsorgspersonale, som vedkommende er i tæt kontakt med i det daglige.


Hvis de seksuelle rettigheder for mennesker med nedsat funktionsevne skal respekteres, er det nødvendigt, at det omsorgspersonalet kan løse opgaven, det vil sige selv rådgive eller henvise til andre, der kan hjælpe.

Vissenbjerg

Pris og tilmelding

Kursusleder 

Knud Birk Pedersen


Sidste tilmelding

Mandag d. 23. september 2019


Pris

Kr. 9.800,-


Kursussted

Vissenbjerg Storkro

Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg


Tidspunkt

Mandag den 28. oktober –
fredag den 1. november 2019


Tidspunkter: se programmet


Find Os


Udviklingsseminarer

Bispensgade 7, 9000 Aalborg

Email: udviklingsseminarer@sindskole.dk

Telefon: 98 13 80 66 - 51 24 37 25

Copyright © All Rights Reserved