Niels Peter Rygaard

Niels Peter Rygaard


Aut. cand. psych. arbejder med udvikling og tværfagligt samarbejde om børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, og superviserer ledere og personale på institutioner, specialskoler og behandlingssteder med svært belastede elever.


Niels Peter Rygaard har desuden skrevet en række videnskabelige artikler og kronikker, og udgivet flere bøger om behandling af omsorgssvigt. Han er idémanden og medstifter af Fairstart Fonden, der udvikler uddannelser for forvaltninger og NGOer, og programmer for personalegrupper der arbejder med anbragte børn og unge over hele verden. 


Niels Peter Rygaard har designet og udbredt online uddannelser på 20 sprog for medarbejdere og ledere på børnehjem og plejefamilier (www.fairstartfoundation.com). Han er konsulent for VISO i adoptionssager, modtager af Adoptionsprisen 2012.

Niels Peter Rygaard

Aktuelle kurser:

Bedømmelse af forældreevne
og omsorgsevne ved anbringelserIndhold

Hidtil har der ikke foreligget forskning, som med rimelig sikkerhed kunne forudsige forældreevne hos professionelle og forældre.

Denne forskning er nu på vej til at give en metode, som beskriver, hvad der er vigtigt for, at en professionel voksen/barn relation kan lykkes.


Der gennemgås teori og praksis i bedømmelse af omsorgsevne:


  • Hvad siger langtidsundersøgelser om kravene til kvaliteter hos omsorgsgivere, for at skabe tryg tilknytning, social udvikling og læring?


  • Hvordan strukturerer man ansættelsesinterviews for pleje- og adoptivforældre og vigtige personer, som skal tage sig af udsatte børn og unge?


  • Der gennemgås de 4 grundlæggende tilknytningsstile hos børn og voksne, hvordan de genkendes i hverdagen, og hvordan disse indvirker på f.eks. et plejeforhold.


  • Endvidere gennemgås opbygningen af det strukturerede interview AAI, hvor den efterfølgende analyse kan give en metode og en klarere ide om, hvorvidt tilknytning kan gives i en professionel relation.


Deltagere

Alle, som arbejder med at klarlægge omsorgsevne hos professionelle omsorgsgivere, f.eks. psykologer, familieplejekonsulenter, ansvarlige for støttepædagoger og adoptionsmedarbejdere m.v.København

Kursussted

Vartov
Farvergade 27

1463 København K


Tidspunkt

Mandag d. 7. oktober 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30

Aalborg

Kursussted

Trekanten Bibliotek og kulturhus
Sebbersundvej 2A

9220 Aalborg


Tidspunkt

Mandag d. 23. oktober 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30


Pris og tilmelding

Kursusleder 

Knud Birk Pedersen


Sidste tilmelding

Mandag d. 2. september 2019


Pris

Kr. 1.800,-


Arbejdet med udsatte og
tilknytningsforstyrrede børn og unge– Relationsbaseret pædagogik og undervisning i daglig praksis


Der er en klar sammenhæng mellem tryg tilknytning tidligt i livet, og evnen til at udforske verden, modtage undervisning, og udvikle sine sociale og kognitive færdigheder som barn og ung.


Det giver professionelle omsorgsgivere og lærere en anden rolle end før: mange er hverken socialt eller på andre måder undervisningsparate. De professionelles medansvar for barnets tilknytning og socialisering er vokset, især hvad angår børn fra de familier, som ikke magter at skabe sammenhæng og tryghed.


Motivation og oplevelsen af mening og livslyst bliver mange børn og unges udfordring, og dermed også skolens.


Hvordan kan den enkelte leder/lærer/ pædagog samarbejde organisatorisk, fagligt og tværfagligt med at skabe tryghed, social kontinuitet og indlæringsmiljøer for børn og unge, som hjælper dem til at integrere tabsoplevelser, udvikle en tryg identitet, og dermed forbedre skolegangen?


Hvilke indlæringsproblemer opstår ved utryghed og omsorgssvigt, og hvordan arbejder man med dem? Hvordan organiserer man skolens hverdag?


Dagen er orienteret mod udvikling af den daglige praksis, så du vil modtage en teoretisk baggrundsforståelse og en række praksisforslag, der kan anvendes direkte i klasseværelset.

København

Kursussted

Vartov
Farvergade 27

1463 København K


Tidspunkt

Tirsdag d. 8. oktober 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30


Aalborg

Kursussted

Trekanten Bibliotek og kulturhus
Sebbersundvej 2A

9220 Aalborg


Tidspunkt

Torsdag d. 24. oktober 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30


Pris og tilmelding

Kursusleder 

Knud Birk Pedersen


Sidste tilmelding

Mandag d. 2. september 2019


Pris

Kr. 1.800,-


Find Os


Udviklingsseminarer

Bispensgade 7, 9000 Aalborg

Email: udviklingsseminarer@sindskole.dk

Telefon: 98 13 80 66 - 51 24 37 25

Copyright © All Rights Reserved