Merete Lindholmer

Merete Lindholmer


Cand.mag., psykoterapeut mpf, kognitiv vejleder og mindfulness-instruktør. Merete har beskæftiget sig med personlig udvikling under forskellige former de seneste 25 år.


Hun har undervist kursister med angst, stress og depression i kognitiv metode dels i flere længerevarende forløb på Sindskolen i Aalborg og dels på forløb for sygemeldte på en offentlig virksomhed. 


Merete er indehaver af Center for Trivsel, hvor hun giver terapi, supervision og mindfulness- træning til private og offentlige 

virksomheder.


Se mere om Merete Lindholmer på: www.center-for-trivsel.dk


Merete Lindholmer

Aktuelle kurser:

Mindfulness og stresshåndtering som støtte til øget trivsel i den daglige travlhed.


Medarbejderens udfordringer

Mange medarbejdere oplever at travlhed og forandringer fylder så meget i billedet, at arbejdsglæden er for nedadgående. Når travlhed bliver meget påtrængende, sænkes effektiviteten, arbejdsglæden forsvinder, samarbejdsrelationer smuldrer og ”tunnel-syn” afløser åbenhed og nærvær. Der kan derfor være behov for at træne selve det ”at trives” med udfordringerne.


Nærværstræning som redskab

Mindfulness er et redskab til at træne nærværet, som påvirker den ”afspændende del” af nervesystemet. Dette sker via bevidst vejrtrækning og bevidst opmærksomhed. Der er allerede lavet omfattende forskning på området, der viser hvordan mindfulness virker. Dr. Med. Jon Kabat-Zin har f.eks. påvist, at man kan se en positiv forandring i hjernen efter 8 ugers mindfulness træning.


Indhold af kurset

Essensen af kurset er, at lære at være med det, som er – uanset om det svarer til ens ønsker. Kurset kan dermed være starten til at mærke sig selv, lære egne grænser bedre at kende og stille krav og forventninger til sig selv og omgivelser, der matcher ens kapacitet og værdisæt. 

Indholdet på kurset omfatter teori om mindfulness, stress og nervesystem, teori fra kognitiv metode samt S. Coveys 7 gode vaner, åndedrætsøvelser, mindfulness med kroppen med øvelser fra tai chi og let yoga.


Udbyttet af kurset kan således være:

Forøget evne til at håndtere travlhed, forandring og stress – og dermed mindsket risiko for at køre på ”auto-pilot”, for at blive stresset eller for at miste sin åbenhed og kreativitet.

Forøget evne til at støtte kolleger i at håndtere travlhed - og dermed hjælpe til et positivt arbejdsmiljø.

Redskaber til at bevare fokus midt i travlhed og kaos – og dermed forøget effektivitet og nærvær med brugere og kolleger.

Redskaber til prioritering af hverdagens opgaver – og dermed forøget skarphed på det vigtige

Redskab til videreudvikling af følelsesmæssig intelligens – og dermed forbedrede relationer.


Målgruppe

Forløbet er et undervisnings- og træningsforløb og ikke et behandlingsforløb. Tilbuddet er for medarbejdere, der ønsker en forebyggende indsats, så travlhed og daglige frustrationer ikke udvikler sig til stress eller en fornemmelse af at miste arbejdsglæde og evnen til åbenhed og kreativitet. 
København

Kursussted

Vartov
Farvergade 27

1463 København K


Tidspunkt

Fredag d. 27. september 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30

Aalborg

Kursussted

Trekanten Bibliotek og kulturhus
Sebbersundvej 2A

9220 Aalborg


Tidspunkt

Torsdag d. 3. oktober 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30


Pris og tilmelding

Kursusleder 

Knud Birk Pedersen


Sidste tilmelding

Mandag d. 2. september 2019


Pris

Kr. 1.500,-


Slip fri af tanker der hæmmer ... Slip fri af tanker der hæmmer – kognitive metoder til at tænke anderledes sammen med brugere, der kæmper med angst, depression og stress. 


På kurset får du konkrete værktøjer til at tilbyde respektfuld og gavnlig samtale til mennesker, der kæmper med angst, depression eller stress. Vi arbejder med redskaber fra den kognitive metode, der kan hjælpe med at bryde fastlåste tankemønstre. Du vil blive trænet i redskabernes anvendelse, så du kan støtte brugere i at håndtere deres hverdag på trods af deres sårbarheder.
Du vil IKKE blive trænet i terapeutisk behandling.


Hvem kan deltage?

Ansatte med direkte brugerkontakt med brugere, der oplever angst, depression eller stress.


Hvad kan du lære?

Du får konkrete værktøjer fra den kognitive metode til at tilbyde respektfuld og gavnlig samtale til mennesker, der kæmper med angst, depresssion eller stress. Metoden kan give større selvindsigt og er fokuseret på at bryde tankemønstre og på at træne større fleksibilitet og realisme i tænkning og selvforståelse.


Metoden er udviklet af læger og psykologer siden 1960’erne, og den indeholder redskaber og metoder til at sætte personlige mål, ændre på tankegange og dermed ændre på adfærd på en struktureret og konstruktiv måde.


Kurset er opdelt i følgende temaer

  • Værktøj til samtaler ud fra kognitiv metode: kognitiv grundmodel, tankeprotokoller, kædeanalyse, huskekort samt brugen af og regler for eksponering.


  • Hvad er angst, depression og stress: nervesystemets funktion kort fortalt, samt kort gennemgang af symptomer og adfærd.


  • Mindfulness - teori og praksis: til den ansattes egenomsorg og en enkelt øvelse til videregivelse til brugerne, så du kan invitere til nærvær, som dæmper angst/stress og lindrer depressive følelser.


Centrale antagelser i den kognitive metode

  • Det er ikke hændelser i sig selv, der kan forklare et menneskes følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner. Det er den mening, mennesket tillægger hændelsen, der spiller en afgørende rolle.


  • Der er et påvirkningsforhold mellem tanker, følelser, fysiske fornemmelser og adfærd.


  • Tanker er hypoteser og ikke nødvendigvis en sand afspejling af virkeligheden.


  • Når vi bliver opmærksomme på en adfærd, der ikke giver os det ønskede resultat, kan vi lære at analysere vore tanker, ændre dem og dermed opnå, at adfærden ændres.


  • Indenfor de seneste 10 år er den kognitive tradition blevet udvidet med ”mindfulness”, hvor man trænes i at ”være opmærksom på en speciel måde, i det aktuelle øjeblik og uden at dømme sine oplevelser”. Mindfulness er bevisligt effektivt i forhold til angst og stress, og kan føre til øget trivsel og livskvalitet, fordi metoden bl.a. lærer os at tilbringe mere af vores opmærksomhed i nuet, hvorved vi opnår mere balance.


Sådan foregår det

Kurset er en veksling mellem oplæg om teori og modeller og kursusdeltagernes dialog samt træning ved hjælp af rollespil. Værktøjerne bliver gennemgået og deltagerne prøver dem af i små grupper for at øve brugen.


Kurset er båret af deltagernes aktive deltagelse med egne eksempler, oplevelser og cases. Vi runder metoden ”mindfulness” som eksempel på håndtering af angst og stress, og vi taler om anvendelse og begrænsninger i forhold til psykiske sårbarheder. Vi arbejder med anonymiserede cases fra deltagernes arbejde eller kursusleders cases.


Medbring evt. en anonym case, der vedrører dit arbejde med at støtte en bruger i sin proces mod et bedre liv. Meget gerne en bruger, som du ved kæmper med angst, depression eller stress. Kom gerne flere fra samme sted, da I efterfølgende kan hjælpe hinanden med at bruge redskaberne.

København

Kursussted

Vartov
Farvergade 27

1463 København K


Tidspunkt

Tirsdag d. 1. oktober 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30


Aalborg

Kursussted

Trekanten Bibliotek og kulturhus
Sebbersundvej 2A

9220 Aalborg


Tidspunkt

Fredag d. 4. oktober 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30


Pris og tilmelding

Kursusleder 

Knud Birk Pedersen


Sidste tilmelding

Mandag d. 26. august 2019


Pris

Kr. 1.500,-


Find Os


Udviklingsseminarer

Bispensgade 7, 9000 Aalborg

Email: udviklingsseminarer@sindskole.dk

Telefon: 98 13 80 66 - 51 24 37 25

Copyright © All Rights Reserved