Knud Birk Pedersen

Knud Birk Pedersen


Forstander, socialpædagog, seksualvejleder og kursusleder.


Birk er forstander for Sind Skolerne i Aalborg og har en mangeårigt virke som leder, pædagog og seksualvejleder.


Han fungerer også som kursusleder på dette kursus.

Knud Birk Pedersen

Aktuelle kurser:

Når seksualitet er en del af omsorgsarbejdet

I samarbejde med Eirik Tollefsen, Else Olesen og Nina Lildal-Schrøder


Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere inden for det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område, som arbejder med mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, med handicap, demens eller kronisk sygdom.


Formål

Formålet med kurset ”Når seksualitet er en del af omsorgsarbejdet” er at give viden og indsigt i forhold til at løse de opgaver, som mennesker med funktionsnedsættelse oplever omkring seksualitet. Deltagerne vil desuden blive klædt på til at vejlede og støtte pårørende og kolleger.


Socialministeriet har udgivet vejledningen ”Seksualitet – uanset handicap”. Målgruppen for vejledningen er alle, der af psykiske, fysiske, intellektuelle eller sociale årsager ikke selvstændigt evner at opleve og realisere sin egen seksualitet – det kan f.eks. være mennesker med demens, sindslidelse, fysisk handicap, hjerneskadede, udviklingshæmmede m.fl. Vejledningen fastslår, at omsorgsmedarbejdere har pligt til at vejlede og støtte den enkelte bruger i forhold til seksualitet – eller kunne henvise vedkommende til en anden person, der kan.


Omsorgsarbejde er i høj grad baseret på at dække en persons basale behov. Ser man bort fra hjertets evne til at slå – betragtes det at spise, sove, trække vejret, social tryghed og dyrke sex som basale menneskelige behov. Vi tager ansvaret for at mennesker med funktionsnedsættelse får dækket deres behov for mad, søvn, social tryghed, personlig pleje m.m., men desværre er det ikke kutyme at hjælpe en person til dækning af seksuelle behov.


At snakke om seksualitet kan være tabubelagt, og for omsorgsmedarbejdere og pårørende kan det være vanskeligt at vejlede og støtte en anden person i forhold hertil. 


Ligeledes er det ikke altid, at en person med nedsat funktionsevne har lyst til at få støtte og hjælp til sin seksualitet af det omsorgspersonale, som vedkommende er i tæt kontakt med i det daglige.


Hvis de seksuelle rettigheder for mennesker med nedsat funktionsevne skal respekteres, er det nødvendigt, at det omsorgspersonalet kan løse opgaven, det vil sige selv rådgive eller henvise til andre, der kan hjælpe.

Vissenbjerg

Pris og tilmelding

Kursusleder 

Knud Birk Pedersen


Sidste tilmelding

Mandag d. 23. september 2019


Pris

Kr. 9.800,-


Kursussted

Vissenbjerg Storkro

Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg


Tidspunkt

Mandag den 28. oktober –
fredag den 1. november 2019


Tidspunkter: se programmet


Find Os


Udviklingsseminarer

Bispensgade 7, 9000 Aalborg

Email: udviklingsseminarer@sindskole.dk

Telefon: 98 13 80 66 - 51 24 37 25

Copyright © All Rights Reserved